ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


 • Ny proposition från Finansdepartementet

  2015-10-14
  Finansdepartementet lämnar en proposition rörande regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav.
 • ESMA publicerar slutgiltiga riktlinjer för alternativa resultatmått

  2015-10-05
  ESMA har publicerat de slutgiltiga riktlinjerna rörande alternativa resultatmått för noterade bolag. Riktlinjerna gäller upplysningar av utfärdare eller den som är ansvarig för upprättandet av prospekt från och med den 3 juli 2016.
 • Nytt Endorsement Advice från EFRAG

  2015-09-15
  EFRAG har publicerat sitt Endorsement Advice gällande IFRS 9 Finansiella instrument.
 • Nya regler i penningtvättslagen

  2015-08-31
  Den 1 augusti i år trädde flera ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt samt finansiering av terrorism i kraft. I enlighet med de nya reglerna ska den som är verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening göra en kartläggning och bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering i verksamheten.
 • Förslag från Finansinspektionen gällande ändrade föreskrifter

  2015-08-18
  Förslag till ändrade föreskrifter gällande verksamheter på marknadsplatser, värdepappersrörelsen samt ändrande i allmänna råd gällande styrning och kontroll.