ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


 • Instruktionsvideo om elektronisk rapportering av års- och koncernredovisningar

  2018-11-19
  The European Se­cu­ri­ties and Markets Authority (ESMA) har släppt en första instruktionsvideo i en serie av handledande videos som syftar till att vägleda företag och organisationer genom de nya kraven för European Single Electronic Format (ESEF) som planeras träda i kraft 2020.
 • Ny årsrapport från ESMA enligt artikel 33 i MAR

  2018-11-15
  The European Securities and Markets Authority (ESMA) har nu offentliggjort sin första årsrapport om administrativa och straffrättsliga sanktioner samt andra administrativa åtgärder under marknadsmissbruksförordningen (MAR).
 • Tillämpningen av IFRS 17 skjuts upp

  2018-11-14
  International Accounting Standards Board (IASB) har skjutit upp tillämpningen av redovisningsreglerna i IFRS 17 Försäkringsavtal till 2022. ISAB kommer även föreslå en förlängning av det temporära undantaget om tillämpning av IFRS 9 som finns i den nuvarande försäkringsavtalsstandarden IFRS 4.
 • Nya rapporter från FRC - granskar IFRS 9 och IFRS 15:s påverkan

  2018-11-05
  Financial Reporting Council (FRC) har publicerat två rapporter i syfte att hjälpa företag att förbättra sin rapportering i samband med de nya rapporteringsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
 • EFRAG har publicerat två rapporter om FICE

  2018-11-01
  The European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publicerat två rapporter som ska hjälpa användare att bättre förstå och kunna bidra i debatten gällande IASB:s diskussionsunderlag om FICE som publicerades tidigare i år.