ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA publicerar rapport om tillsynsmyndigheternas arbete

2017-07-18
ESMA (The European Securities and Markets Authority) har publicerat en granskningsrapport rörande hur tillsynsmyndigheter runt om i EU övervakar den finansiella rapporteringen i enlighet med IFRS i enlighet med Guidelines on Enforcement of Financial Information. I Sverige är Finansinspektionen tillsynsmyndighet. Rapporten har identifierat områden där tillsynsmyndigheterna kan förbättra tillämpningen av riktlinjerna och innehåller rekommendationer för att stötta förbättringsarbetet. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
ESMA

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14