TjänsterKontakt

Björn_webb2017   ​Björn Gauffin 
   ​​Senior Adviser
    
   björn.gauffin@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 ​00 04


VÄRDERING

Värdering av rörelser och tillgångar

Värdering av en rörelse eller olika tillgångar är ofta komplexa frågor som kräver noggranna överväganden av företagsledningen. Med expertis inom området arbetar Kanton för att stödja bolag under alla steg i exempelvis en förvärvsprocess. Från identifiering av målbolag, värdering, efterföljande redovisning enligt tillämpliga standarder och nedskrivningsprövning av goodwill och immateriella tillgångar.

Några av de områden som Kanton hjälper kunder inom:

  • Företagsvärdering
  • Nedskrivningsprövning
  • PPA
  • Förvärvsanalys