TjänsterKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


FINANSIELL KOMMUNIKATION


Rådgivning inom IR och finansiell marknadsföring

Analysdrivna investerarrelationer (IR) tar sin utgångspunkt i analytikernas och placerarnas behov av information om bolaget. Dessa målgrupper är ofta krävande och en förutsättning för att leverera rätt information är en god kännedom om aktiemarknadens regler för informationsgivning.

Kanton bistår kunder med upprättande och kvalitetssäkring av presentationer och upprättande av checklistor på möjliga frågor som kan komma och svar på dessa. Det är viktigt att ett bolag förmedlar sitt budskap på ett enkelt, men samtidigt informationsrikligt sätt. Av den anledningen bistår Kanton bolag med upprättande och kvalitetssäkring av informationspolicy, företagspresentationer och investor kit.

Hur kan Kanton bistå?

Kanton erbjuder rådgivning inom de flesta frågor som kan dyka upp i rollen som ansvarig för ett bolags investerarrelationer. Vi bistår bolag exempelvis avseende:

  • Analys av bolagets investerarrelationer

  • Fastställande av mål och budskap i kommunikationen med bolagets intressenter

  • Framtagning av elevator pitch/investment case

  • Råd avseende investerar- och analytikerkontakter

  • Företags- och rapportpresentationer

  • Kapitalmarknadsdagar och road shows