TjänsterKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


DIPLOMUTBILDNING INOM INVESTERARRELATIONER


Arbetar du med bolagets investerarrelationer?

Har du som uppgift att ansvara för investerarrelationer och/eller är du ny i din roll och vill få en tydligare bild av vad som förväntas av dig i arbetet med företagets intressenter? Som ansvarig för investerarrelationer förväntas du agera spindeln i nätet och ha en god inblick i företagets finansiella utveckling men även exempelvis den operationella verksamheten samt företagets riskhantering och hållbarhetsarbete. Därtill krävs god förståelse för intressenternas syn och förväntningar på företaget för att möta dessa med väsentlig och rättvisande information.

Kantons diplomutbildning berör utvalda kunskapsområden för att ge dig en allmän kännedom om aktiemarknaden, IR-funktionens roll, företagsvärdering, lagar och regler, effektiv kommunikation, projektledning av årsredovisningsprocessen samt redovisning av företagens ansvar inom hållbarhet. Genom diskussion kring en rad olika scenarier möjliggörs även ett brett utbyte av individuella erfarenheter bland deltagarna.

För tillfälligt finns inget inplanerat datum för utbildningen, vi hänvisar just nu till Di Akademi där vi är kursledare för en certifierad grundutbildning i investor relations. 

Är ditt företag intresserade av en skräddarsydd utbildning kontakta Patrik Richter