TjänsterKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


HÅLLBARHETSRAPPORTERING


Värdeskapande hållbarhetsrapportering

Förväntningarna på företags hållbarhetsarbete växer oavbrutet och kommer nu från lagstiftare och myndigheter, kunder, ägare och medarbetare.

Med stöd av vårt kunnande om svensk lagstiftning och internationella regelverk hjälper Kanton sina kunder att uppfylla formella krav på hållbarhetsrapportering i årsredovisningar, styrdokument och på webben. Kantons rådgivning syftar dock längre än så. Vid ett affärsdrivet och proaktivt förhållningssätt till hållbarhet finns ingen avgörande skillnad mellan hållbarhetsaspekter och finansiella upplysningar. Hållbarhetsrelaterade överväganden vävs in och blir till slut helt integrerade med det gängse beslutsfattandet. Därför vill vi hjälpa våra kunder att arbeta med hållbarhetsrapporteringen på ett sätt som går djupare än regelefterlevnad och skapar värde för affärsverksamheten.

Stöd för rapportering som i centrala avseenden går längre än föreskrifterna i Årsredovisningslagen finns i till exempel i International Framework for Integrated Reporting, GRI:s riktlinjer och Global Compact. Kanton har lång erfarenhet av att hjälpa sina kunder upprätta hållbarhetsredovisningar enligt dessa ramverk, riktlinjer och principer.

Exempel på erbjudanden inom hållbarhetsrapportering

Kantons konsulter har genomgått GRI:s certifierade utbildning och kan i arbetet med en mer hållbar och transparent verksamhet stödja sina kunder med bland annat:

  • Rådgivning kring strategier för hållbarhet och CSR

  • Implementering och stöd utifrån tillämpliga lagar, riktlinjer och principer

  • Produktion av hållbarhetsredovisningar

  • Utveckling och analys av hållbarhetsrelaterade nyckeltal

  • Uppförandekoder och policydokument

  • Benchmarks och gapanalys

  • Väsentlighetsanalys och intressentdialog

  • Riskanalys

  • Utbildning inom hållbarhetskommunikation