TjänsterKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


RAPPORTERA RÄTT


Vi håller koll på lagar och regler åt dig

Arbetar du inom redovisning och/eller finansiell rapportering och upplever att det kan vara utmanande och tidskrävande att hänga med i utvecklingen av nya och ändrade lagar och regler?

Regelverk och rekommendationer för redovisning och finansiell rapportering utvecklas ständigt och ett flertal instanser är inblandade i processen som ofta är lång och mycket omfattande. När nya och ändrade lagar och regler väl är godkända kan det ibland vara svårt för bolag att hinna implementera dessa i sin finansiella rapportering innan de träder i kraft.

I regelbevakningstjänsten Rapportera rätt presenterar Kanton de senaste och mest väsentliga nyheterna gällande utvecklingen av nya och ändrade lagar och regler inom redovisning och finansiell rapportering. Rapportera rätt är ett lättläst och pedagogiskt nyhetsbrev som utvecklats i syfte att underlätta för dig i ditt dagliga arbete genom att redogöra för de senaste nyheterna och ändringarna, vad dessa innebär, vilka de kommer att påverka och på vilket sätt.

Bra att veta

Rapportera rätt bevakar följande områden:

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)

  • Rådet för finansiell rapportering (RFR)

  • FAR:s uttalanden Finansinspektionens föreskrifter

  • Noteringsavtal på reglerade marknadsplatser

  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Koden)

  • Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO:s) ramverk för intern styrning och kontroll

  • Bokföringsnämnden (BFN)

  • Årsredovisningslagen (ÅRL), Aktiebolagslagen (ABL), Lag om värdepappersmarknaden (LVM)

  • Pågående remisser inom ovanstående områden

Informationen i Rapportera rätt ersätter inte skräddarsydd rådgivning i enskilda ämnen.


Rapportera rätt utkommer sex gånger per år varav ett specialnummer med fokus på årsredovisningen. Ett tolvmånadersabonnemang inkluderar sex nummer till en kostnad av 8 000 kronor exklusive moms.

Rapportera rätt kan beställas via e-post till info@kanton.se. Vänligen uppge namn och e-postadress samt att anmälan avser en prenumeration på Rapportera rätt.