TjänsterKontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

VÅRA TJÄNSTER

 

Våra tjänster

Kantons kompetens inom lagar och regler som påverkar finansiell rapportering kombinerat med stor verksamhetsförståelse och erfarenhet inom strategisk finansiell kommunikation skapar förutsättningar för att erbjuda högkvalitativa helhetslösningar som skapar värde för kunden. 
 
För att leverera tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar tar vi fram skräddarsydda lösningar där vi beaktar såväl kundens såsom analytikers, investerares, aktieägares och andra intressenters perspektiv.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda i menyn till vänster.

Vår syn på finansiell rapportering

Finansiell rapportering är en kontinuerlig process under ständig förändring med allt fler intressenter involverade. Användare av finansiella rapporter har skiftande utgångspunkter men förväntar sig i stigande grad rapportering som gör det möjligt att bilda sig en helhetsbild av företaget och dess värdeskapande, företagets omvärld samt det ömsesidiga beroendet.

Ett brett perspektiv på rapportering

Därför har vi ett brett perspektiv i vår rådgivning – från redovisning och finansiering och värdering till bolagsstyrning, intern styrning och kontroll samt hållbarhet.

När företag har ett förhållningssätt till hållbarhet som är affärsdrivet och proaktivt finns ingen avgörande skillnad mellan hållbarhetsaspekter och finansiella upplysningar. Hållbarhetsrelaterade överväganden vävs in och blir till slut helt integrerade med det gängse beslutsfattandet. Därför betraktar vi hållbarhetsinformation som en del av finansiell rapportering