• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Kriterierna för Årets börsbolag 2018 finns nu tillgängliga

  Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. 

  Läs mer ​om Årets börsbolag 2018 »

 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

IR certifierad grundutbildning

  Den 22 maj 2019, klockan 09:00

Lär dig grunderna och metoderna för att lyckas i ditt IR-arbete

Denna tvådagarsutbildning syftar till att du som är ny inom Investor Relations eller har viss erfarenhet, ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom IR. Vi går bland annat igenom regelverken som omgärdar IR-arbetet, tillsynsmyndigheternas funktion, hur kapitalmarknaderna fungerar, informationsplikten och företags- och aktievärdering. Du får även metoder och verktyg för att möta investerares förväntningar och nå dina mål med IR-arbetet.

Ett noterat bolags IR-arbete handlar om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en rättvisande värdering av bolaget. Vare sig du är kommunikatör, ekonom eller ledande befattningshavare i bolaget behöver du ha kunskaper om kapitalmarknaderna, värdepappersrätt, finansiering och kommunikation om du ska arbeta med IR. Denna utbildning ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom de olika delarna som IR-arbetet omfattas av.

Teori varvas med praktiska övningar så du får träna på det som krävs av dig som företagets talesperson på kapitalmarknaden.

För mer information, kursprogram och anmälan hänvisar vi till Di Akademi.