• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Kriterierna för Årets börsbolag 2018 finns nu tillgängliga

  Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. 

  Läs mer ​om Årets börsbolag 2018 »

 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Seminarium om nedskrivningsprövning

  Den 21 maj 2019, klockan 15:00

Kanton arrangerar ett seminarium där vi går igenom nedskrivningsprövning i praktiken och hur efterföljande redovisning sker. Vi ger dessutom våra tips och svarar på frågor.

Enligt IFRS måste bolag årligen eller vid behov genomföra nedskrivningsprövningar av olika tillgångar. Ett exempel är nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod såsom goodwill och varumärken, vilket ofta kräver noggranna överväganden och pålitliga modeller.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkommen!

Datum: T​​isdagen den ​21 ​​maj kl.15.00–16.30.
Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Sker till info@kanton.se