• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Kriterierna för Årets börsbolag 2018 finns nu tillgängliga

  Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. 

  Läs mer ​om Årets börsbolag 2018 »

 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Seminarium om övergripande regelverk på börsen

  Den 16 maj 2019, klockan 15:00
Ny på ​Nasdaq eller ​NGM? Vi delar med oss av erfarenheter och råd om er nya verklighet.

Har ni grepp om alla regler och krav som nu omfattar er och ert företag? IFRS, börsregler, koden för bolagsstyrning, hantering av insiderinformation och hållbarhetsredovisning? Vad innebär detta för ert företag i form av rapportering, rutiner och policys?

Hur kan ni prioritera vad som är viktigast bland alla krav? 

För dig och dina medarbetare som är nya i börssammanhang innebär rapporteringen till kapitalmarknaden och övervakande organ ett betydande merarbete jämfört med tidigare. Innan ​ni hunnit orientera ​er är det lätt att tappa överblicken. Hämta stöd i vårt kunnande och erfarenhet. Vi är rådgivare till börsbolag och experter på redovisning, intern och extern finansiell rapportering, hållbarhetsrapportering och bolagsstyrning. Vi hjälper dig och dina närmaste medarbetare att navigera bland de olika regelverken och ger tips om hur ni manövrerar i er nya miljö.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Det går även att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Datum: T​​orsdagen den ​16 ​​maj kl.15.00–16.30.
Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Sker till info@kanton.se