• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Kriterierna för Årets börsbolag 2018 finns nu tillgängliga

  Kriterierna ligger till grund för bedömningen i tävlingen Årets börsbolag men kan även användas av bolag som inte deltar som ett praktiskt hjälpmedel i utformandet av de finansiella rapporterna och investerarinformation på bolagens hemsidor. 

  Läs mer ​om Årets börsbolag 2018 »

 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Grön IR

  Den 07 maj 2019, klockan 15:00

En växande del av det institutionella kapitalet söker sig till hållbara företag. Men ger företagens hållbarhetsrapporter svar på förvaltarnas frågor? Får de tillräckliga underlag för att fatta beslut om investeringar och ägande?

Institutionella ägare väntas i allt större utsträckning integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut och utöva inflytande på styrelser och ledning. Hur tillgodoser företagen deras behov av information?

Välkommen till en diskussion om kapitalmarknadsorienterad hållbarhetsrapportering. Hur kan hållbarhetsrapporten hjälpa ​er attrahera ägare som vill investera hållbart? Hur ska den utformas för att snabbt och effektivt ge kapitalförvaltare beslutsunderlag?

Under en timme berättar vi vilka krav på hållbarhetsrapporteringen som kommer med de stigande förväntningarna på hållbar kapitalförvaltning.

Varmt välkommen!

Tid: Tisdag den ​7 ​​maj kl 15:00-16:00
Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, Stockholm
Anmälan: Sker till till info@kanton.se

Vid frågor, vänligen kontakta ​Patrik Richter, 070-773 71 18