• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Cloetta är årets börsbolag 2017

  Som vinnare i Bästa IR-webbplats 2017 och med höga poäng i deltävlingarna Bästa årsredovisning 2017 och Bästa delårsrapport 2017 står Cloetta som totalsegrare i Årets börsbolag 2017. 

  Läs mer ​om Årets börsbolag 2017 »

 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »
 • Diplomutbildning i investerarrelationer
  I arbetet med investerarrelationer ställs du ofta inför en rad komplexa frågeställningar och förutsätts besitta en bred kunskapsbas som ofta sträcker sig bortom det egna bolaget. Kanton erbjuder en utbildning i syfte att belysa några av de viktigaste kunskapsområdena för dig som arbetar med investerarrelationer.

  Läs mer om utbildningen »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Mät temperaturen på dina styrdokument

  Den 13 november 2018, klockan 15:00

Vilka styrdokument ska bolaget ha och hur ska de samverka? Vad ska styrdokumenten innehålla? Hur ska de användas?

God intern kontroll förutsätter ett sammanhängande, heltäckande och ändamålsenligt ramverk av styrdokument. Kanton bjuder in till ett seminarium som hjälper dig att se hur du kan förbättra bolagsstyrningen med stöd av genomarbetade styrdokument.

Intern kontroll är en del av systemet för styrning och företagsledning och omfattar bland annat riskbedömningar och riskkontroll, uppföljning av mål, utarbetande av lämpliga arbetsrutiner och riktlinjer samt kontroll av att rutiner följs.

Bolagets styrdokument är viktiga verktyg som skapar förutsättningar för detta arbete.

Under seminariet delar vi med oss av vår erfarenhet och vårt kunnande om hur ett styrdokumenten ska utformas för att hjälpa styrelse och företagsledning att fullgöra en av sina viktigaste uppgifter.

Varmt välkommen till en lärorik eftermiddag med tid för diskussion och frågor.

Anmäl dig idag - begränsat antal platser!

Datum: ​Tisdagen den ​13 november 15.00-16.00.
Kostnad: 
Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Sker senast den ​9 ​nov till info@kanton.se.
Plats: Seminariet hålls i våra lokaler på Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm.

Vid frågor vänligen kontakta ​Patrik Richter, 070-773 71 18.