• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Årets börsbolag 2017
  Årets börsbolag 2017

  ​Den 19 september hålls årets event Årets börsbolag 2017! Sveriges störst tävling inom finansiell kommunikation.

  Läs mer om Årets börsbolag 2017 »
 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »
 • Diplomutbildning i investerarrelationer
  I arbetet med investerarrelationer ställs du ofta inför en rad komplexa frågeställningar och förutsätts besitta en bred kunskapsbas som ofta sträcker sig bortom det egna bolaget. Kanton erbjuder en utbildning i syfte att belysa några av de viktigaste kunskapsområdena för dig som arbetar med investerarrelationer.

  Läs mer om utbildningen »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Implementering av IFRS 16 Leasingavtal

  Den 30 augusti 2018, klockan 15:00

IFRS 16 kommer att ställa krav på bolag att ta fram och hantera leasingdata på ett sätt som möjliggör redovisning enligt IFRS 16.

Detta gäller även bolag som idag har få operationella leasingavtal. Ett bolag med några hyreskontrakt, eller liknande, kommer att behöva skapa rutiner och modeller för att hantera beräkningar och upplysningskrav i IFRS 16.

Kanton arrangerar därför ett seminarium med fokus på IFRS 16. Vi kommer att diskutera vilken data som behöver tas fram, hur man praktiskt kan göra samt redovisning och upplysningskrav enligt IFRS 16.

Tid för frågor och diskussioner ges under seminariet. Kanton kan stödja er genom hela processen och det går att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkommen önskar Kanton!

Datum: T​orsdagen den ​30 augusti kl.15.00–16.00.
Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Senast den 23 augusti till info@kanton.se