• Rådgivare inom strategisk finansiell rapportering
  Kanton är rådgivare till börsbolag och företag med privata och offentliga ägare. Vi hjälper våra kunder att uppnå strategisk finansiell rapportering som uppfyller interna och externa regler och skapar värde för kunden och dess intressenter.

  Läs mer om våra tjänster »

    • Ã¥bb-logotyp
  Wallenstam är Årets börsbolag 2016
  Som vinnare i Bästa IR-webbplats och med full poäng i deltävlingarna Bästa årsredovisning och Bästa delårsrapport står Wallenstam som totalsegrare i Årets börsbolag 2016. Wallenstam står för bedriften att ta hem segern med 108 poäng av 108 möjliga och besegrar tvåan med 11 poäng.

  Läs mer om Årets börsbolag 2016 »
 • webbmed
  Rapportera rätt
  Upplever du att det kan vara utmanande och tidskrävande att hänga med i utvecklingen av nya och ändrade lagar och regler? I Rapportera rätt presenterar Kanton de senaste och mest väsentliga nyheterna gällande utvecklingen av nya och ändrade lagar och regler inom redovisning och finansiell rapportering.

  Läs mer om Rapportera rätt »
 • Kostnadsfria seminarier
  Kanton anordnar kontinuerligt kostnadsfria seminarier inom områden som intern kontroll, redovisningsfrågor, trender inom finansiell kommunikation och hållbarhetsredovisning.

  Läs mer om våra kommande seminarier »
 • Diplomutbildning i investerarrelationer
  I arbetet med investerarrelationer ställs du ofta inför en rad komplexa frågeställningar och förutsätts besitta en bred kunskapsbas som ofta sträcker sig bortom det egna bolaget. Kanton erbjuder en utbildning i syfte att belysa några av de viktigaste kunskapsområdena för dig som arbetar med investerarrelationer.

  Läs mer om utbildningen »


Kontakt

Hans_liten_sv_sida  Hans Borneroth

  Senior Adviser

  hans.borneroth@kanton.se
  Mobil: +46 70 769 47 04

Tillväxt genom förvärv

  Den 06 mars 2018, klockan 15:00

Vi delar med oss utav erfarenheter och tips kring värdering och redovisning av förvärv

Företag kan växa på olika sätt, antingen organiskt eller genom förvärv. Vid tillväxt genom förvärv finns det flera olika aspekter att ta i beaktande, såsom målbolag, pris på målbolaget, offentliggörande av bud och slutligen den redovisningsmässiga behandlingen av förvärvet.

Kantons kostnadsfria seminarium syftar till att presentera hur processen ser ut vid ett förvärv och framför allt till hur värdering av bolag genomförs och hur förvärvsanalys i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv upprättas. Andra standarder och regelverk som kommer att beröras under seminariet är IASB:s Föreställningsram för upprättande av finansiella rapporter, IFRS 13 Värdering till verkligt värde, IAS 36 Nedskrivningar, RFR 1 och 2, ÅRL samt Regelverk för emittenter.

Tid för frågor och diskussioner ges under respektive seminarium. Kanton kan stödja er genom hela processen och det går att boka tid för ett enskilt samtal utifrån ert bolags specifika situation.

Varmt välkommen önskar Kanton!

Datum: Tisdagen den 6 mars kl. 15.00–16.00.
Plats: Kanton, Grev Turegatan 35, 4 tr, Stockholm.
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Sker senast den 27 februari till info@kanton.se. 

Vid frågor, vänligen kontakta Pierre Doverklint, 070-769 91 14.