ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Remissvar avseende FI:s förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn

2018-09-10

Kollegiet har lämnat synpunkter på Finansinspektionens (FI) förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.

Kollegiet stödjer FI:s förslag med undantag för några särskilda synpunkter som bland annat berör övervakningen. I förslaget anges att granskning ska ske på begäran av FI. Enligt Kollegiets uppfattning bör en motsvarande rättighet att hos övervakningsorganet initiera granskningsärenden även tillförsäkras börserna.

Kollegiet föreslår i övrigt vissa mindre förtydliganden och tillägg.

Läs Kollegiets remissvar i sin helhet här.

FI har ​även kompletterat den tidigare remissen om nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Tillägget avser en ny bestämmelse om ledamöternas oberoende.

Läs nyheten i sin helhet på FI:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25