ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året

2019-02-18
Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2017 upprättades för trettonde året enligt International Reporting Standards (IFRS). Björn Gauffin som är senior advisor på Kanton har tillsammans med Sven-Arne Nilsson (verksam på Deliotte) åter studerat särskilt hur dessa företag identifierar immateriella tillgångar. Dessutom för tredje gången även goodwill i den efterföljande redovisningen, särskilt nedskrivningar.

​Läs artikeln i sin helhet på Tidningen Balans.