ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


 • IASB kommer att föreslå ändringar i IFRS 17

  2018-06-28
  IASB kommer att föreslå ändringar i punkt 27 och 28. Vidare kommer IASB att föreslå ändringar i IFRS 3 Rörelseförvärv och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar som är relaterade till IFRS 17.
 • Fusionsregelverken

  2018-06-25
  Bokföringsnämnden har gjort en upphandling med KPMG gällande en rapport om omarbetning av fusionsregelverken.
 • Nya regler för redovisningstillsyn

  2018-06-21
  Riksdagen har nu beslutat om regeringens förslag om nya regler för redovisningstillsyn, lagändringen börjar gälla den 1 januari 2019.
 • Kollegiets årsrapport 2018

  2018-06-20
  Kollegiet känner en viss oro då årets undersökning visar att bolagens rapportering i bolagsstyrningsfrågor har färre avvikelser från Koden i princip samtliga områden.
 • Övergången från G4 till Standards

  2018-06-14
  GRI Standards kommer att vara obligatoriskt för alla rapporter, eller annat material, som publiceras efter den 1 juli 2018 och refererar till GRI-ramverket.