ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Ny vägledning för företag om hur de ska rapportera sin inverkan i linje med de globala hållbarhetsmålen

2018-08-01

Organisationerna Global Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) och United Nations Global Compact har publicerat tio rekommendationer som är avsedda att ge vägledning till företag om hur de bättre kan säkerställa att upplysningar kring de 17 globala hållbarhetsmålen är användbara för investerare.

Vägledningen ska hjälpa företag i alla storlekar att prioritera bland de globala hållbarhetsmålen samt fastställa relaterade affärsmål och mäta och rapportera om framstegen på de mest relevanta områdena.

Läs ​nyheten i sin helhet på GRI:s hemsida.

Vägledningen hittar du här: Integrating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical Guide

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25