ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


 • Kollegiet påbörjar översyn av takeover-reglerna

  2017-02-13
  I samråd med Nasdaq Stockholm har Kollegiet för svensk bolagsstyrning beslutat att påbörja en översyn av de takeover-regler som reglerar offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.
 • Bokföringsnämnden presenterar nya frågor och svar om årsredovisning

  2017-02-13
  Då många frågor kommit in till BFN angående ändringarna i ÅRL och K3-regelverket samt det nya K2-regelverket har de publicerat förtydliganden om hur de ska tillämpas.
 • IFRS 16 fasas in

  2017-02-07
  IFRS 16 och dess nya standarder kring Leasing håller nu på att implementeras, ett arbete som företag ska vara klara med senast den 1 januari 2019.
 • Sista året innan IFRS 9 och IFRS 15

  2017-02-07
  I rapportperioder som påbörjas efter den 31: a december 2017 ska de nya IFRS standarderna som berör finansiella instrument och intäktsredovisning vara fullt implementerade. Har man inte börjat än är det hög tid för företag att påskynda sina förberedelser.
 • ESMA uppdaterar sin Q&A för alternativa nyckeltal

  2017-01-27
  ESMA (European Securities and Markets Authority) har tagit in nya frågor angående alternativa nyckeltal (APM) och besvarat dessa.