ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


 • Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR

  2015-01-29
  2013 års värdepappersmarknadsutredning överlämnade den 29 januari 2015 sitt slutbetänkande "Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR" till regeringen.
 • Ändringar i aktiebolagslagen

  2014-09-08
  Från och med den 1 juli respektive den 1 augusti har vissa ändringar i aktiebolagslagen trätt i kraft.
 • Slutbetänkande neutral bolagsskatt

  2014-06-12
  Kommitténs förslag består av två delar. I den första delen begränsas avdragen för räntekostnader och andra finansiella kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får dras av. Därutöver får inga avdrag för finansiella kostnader göras. Förslaget innebär således ett slopat avdrag för negativa finansnetton. I den andra delen införs ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader - ett så kallat finansieringsavdrag - som uppgår till 25 procent av företagets hela skattemässiga resultat.
 • Nytt Regelverk för emittenter från och med 1 januari 2014

  2013-11-29
  Den 29 november publicerade Stockholmsbörsen en ny version av ”Regelverk för emittenter”. I den nya versionen avskaffas de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
 • Första auktoriserade transaktionsregistren klara

  2013-11-22
  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har registrerat de första auktoriserade transaktionsregistren enligt EU:s förordning för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, EMIR.