ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


Kollegiet publicerar förslag till revidering av takeover-reglerna

2017-09-18

Kollegiet har publicerat förslag till ​revidering av takeover-reglerna som är till för att reglera offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av börsen. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 november i år och berör huvudsakligen:

  • Indirekta förvärv
  • Betalning av budvederlaget
  • Sanktionsavgift
  • Allmän uppdatering

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
Kollegiet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14