ÄmnesområdenKontakt

Ann-Charlotte Weber

    Ann-Charlotte Weber
    Senior manager

    ann-charlotte.weber@kanton.se 
    Mobil: +46 70 769 67 09


IASB föreslår mindre förändringar i IFRS 17 som ska underlätta implementeringen

2018-12-13

International Accounting Standards Board (IASB) röstade vid sitt möte i december fram ett förslag om ändringar i IFRS 17, Försäkringsavtal, som syftar till att förenkla implementeringen.

IASB kommer att fortsätta sina diskussioner under början av 2019 och kommer sedan att skicka ut förslaget för synpunkter till allmänheten innan ändringarna kan beslutas.

Beaktande av allmänhetens synpunkter kommer att innebära ett års uppskjutande av standardens effektiva datum till 2022, vilket styrelsen beslutade att föreslå under sitt möte redan i november 2018.

Läs nyheten i sin helhet på IASB:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20