ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Förslag till ändringar i IFRS 9

2017-04-21

Den 21 april 2017 publicerade IASB:s tolkningskommitté ett förslag till ändringar som ska underlätta implementeringen av IFRS 9.

Tolkningskommittén har uppmärksammat att det vid tillämpningen av IFRS 9 kan uppstå scenarion när en långivare får negativ ersättning av låntagaren baserat på hur förbetalningskontraktet ställts upp. Det vill säga att den totala amorteringen under specifika omständigheter kan bli mindre än den ursprungliga skulden. De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra användbarheten hos den information som lämnas om dessa finansiella tillgångar. 


För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
IFRS 9

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Consultant, mobil: +46 70 769 26 96