ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


IFRS Standards 2018 "Red Book" finns nu tillgänglig i nytt format

2018-03-13

Den årliga upplagan IFRS Standards 2018 finns nu tillgänglig. Det är den enda officiella tryckta utgåvan av International Accounting Standards Boards (IASB) auktoritativa uttalanden som utfärdades den 1 januari 2018.

Vad är nytt i den här utgåvan?

  • IFRS 17 Försäkringsavtal
  • Ändringar i två standarder: IFRS 9 Finansiella instrument och IAS 28 Investeringar i intresseföretag och joint ventures.
  • Årliga förbättringar av IFRS Standards 2015-2017 Cycle (som innehåller ändringar i IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 och IAS 23);
  • IFRIC 23 Osäkerhet över inkomstskattebehandlingar; och
  • IFRS Practice Statement 2 ​Making Materiality judgements.

Utgåvan presenteras i tre volymer ​och säljs tillsammans som en uppsättning:

  • Del A innehåller den konceptuella ramen för finansiell rapportering och de utgivna standarderna.
  • Del B innehåller de illustrativa exemplen och implementeringsanvisningarna som följer standarderna, tillsammans med IFRS Practice Statements; och
  • Del C innehåller grunden ​till slutsatser som följer standarderna.
Läs nyheten i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25