ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


IFRS Foundation publicerar en föreslagen taxonomiuppdatering

2017-11-30

IFRS-stiftelsen har idag publicerat en föreslagen taxonomiuppdatering för att återspegla förändringar i IFRS-taxonomin 2017 som följer av årliga förbättringar. De årliga förbättringarna ​och förändringar i IFRS-taxonomin är andra än de som följer av förändringar i IFRS-standarder och analys av gemensam rapporteringspraxis.

Den föreslagna IFRS Taxonomiuppdateringen föreslår ett antal förbättringar av IFRS Taxonomi 2017, inklusive:
• Förbättringar av datamodellen för att stödja konsekvent märkning av rapportering i samband med pågående och avvecklade verksamheter.
• Ändringar för att bättre återspegla uppdelning av upplysningar i IAS 19 Personalförmåner.
• Ändringar för att bättre reflektera upplysningar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar avseende den ursprungliga tillämpningen av IFRS 9 finansiella instrument.

Kommentarer till den föreslagna taxonomiuppdateringen har begärts till senast den 29 januari 2018.

Läs nyheten i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25