ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


IASB utfärdar årliga förbättringar i IFRS

2017-12-12

International Accounting Standards Board (IASB) har idag utfärdat Annual Improvments to IFRS Standars 2015-2017 Cycle, som innehåller mindre ändringar i fyra IFRS standarder.  

En av IASB:s uppgifter är att göra årliga förbättringar för att förenkla tolkning av standarderna. Ändringarna som gjorts förtydligar antingen språket eller korrigerar mindre överlappningar och konflikter mellan existerande IFRS standarder.

Ändringarna gjorda mellan 2015-2017 ​rör standarderna:

IFRS 3 Rörelseförvärv
IFRS 11 Samarbetsarrangemang
IAS 12 Inkomstskatter
IAS 23 Låneutgifter

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019 men får tillämpas tidigare.

Läs nyheten i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25