ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


 • GRI publicerar analys av hållbarhets- och rapporteringstrender 2025

  2015-06-01
  GRI publicerar analys av det som spås kommer att vara framtidens viktigaste frågor inom hållbarhet.
 • Antagande av nya regler om icke-finansiella upplysningar inom EU

  2014-09-29
  Den 29 september antog Europeiska unionens råd direktivet om icke-finansiella upplysningar hos vissa större företag. Detta innebär att direktivet kommer att publiceras i EU:s officiella tidskrift och träda i kraft 20 dagar efter det.
 • Nytt indexverktyg för G4

  2014-02-07
  G4 som är den fjärde generationens GRI-riktlinjer publicerades i maj 2013. Målet med G4 är att hjälpa rapporterande företag att producera meningsfulla hållbarhetsrapporter och skapa robusta och relevanta principer för hållbarhetsredovisning. Att hantera övergången till G4 kan till en början verka överväldigande och därför har Global Reporting Initiative (GRI) utvecklat ytterligare G4-relaterade resurser för att stödja de rapporterande företagen i övergångsperioden.
 • Det första ramverket för integrerad rapportering har publicerats

  2013-12-08
  IIRC:s syfte med ramverket är att det ska vägleda företag i hur de bäst kommunicerar med investerare.
 • Paneldebatt om integrerad rapportering

  2013-09-13
  Under en paneldebatt på Aktiespararnas kansli torsdagen den 12 september diskuterades integrerad rapportering. Den centrala frågan var om integrerad rapportering kan vara lösningen på årsredovisningarnas ökande omfattning.