ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


GRI publicerar analys av hållbarhets- och rapporteringstrender 2025

2015-06-01

Global Reporting Ini­tia­tive (GRI) har publicerat en första analyserande uppsats rörande deras Reporting 2025 projekt vars syfte är att driva en internationell diskussion rörande syftet med hållbarhetsrapportering och transparens med mål 2025.

Som del i projektet har ledare inom olika fält intervjuats kring olika ämnen: från datateknologi till samhälls- och affärsutvecklande scenarier, med målet att identifiera de viktigaste frågorna som kommer, och bör vara, fokus för företagens agendor och deras publika rapporter.

Några av de frågor som spås kommer vara fokus i framtiden:

• Företagen kommer att hållas mer ansvariga än innan.

• Beslutsfattarna kommer att ha hållbarhetsfrågor i beräknande på ett mer djupgående plan.

• Teknologin kommer att göra det möjligt för företag och intressenter att ha tillgång till, samla, analysera och korrelera data.

• Teknologin kommer göra det möjligt för företagen att verka och rapportera integrerat i en högre utsträckning.

• Etiska värderingar, ryktes- och riskhantering kommer att vara ledande för beslutsfattarna.

• Nya indikatorer kommer att komma till.

• Rapporter kommer att tas fram både genom reglerade och frivilliga processer.

• Hållbarhetsdata kommer att vara digital och finnas tillgänglig i realtid istället för i efterhand årligen.

 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

IASplus

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annika Fjellander, Consultant, Mobil: +46 70 769 47 14

Daniel Sjöberg, Consultant, Mobil: +46 70 769 01 25