ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


GRI föreslår ändringar i GRI 403 Occupational Health and Safety

2017-09-06

Tidigare har GRI publicerat generationer av ramverk (så som GRI G4). I oktober förra året publicerade GRI sitt uppdaterade ramverk GRI Standards. Det går att tillämpa GRI G4 fram till 30 juni 2018 därefter gäller GRI Standards. Tidigare tillämpning uppmuntras dock av GRI.

Nu har GRI publicerat sitt första förslag till ändring i enskild standard. Ändringen gäller GRI 403 Occupational Health and Safety som används för rapportering av företagens påverkan relaterad till dess anställdas hälsa och säkerhet. De föreslagna ändringarna ämnar förbättra kvalitén och användningen av den rapporterade informationen. Ändringen kommer att göra den enklare för det rapporterande företaget att vara transparentare avseende sin påverkan och hjälpa dem att tillhandahålla jämförbara data. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

GRI

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14