ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


GRI föreslår ändringar i GRI 303 Water

2017-09-06

Tidigare har GRI publicerat generationer av ramverk (så som GRI G4). I oktober förra året publicerade GRI sitt uppdaterade ramverk GRI Standards. Det går att tillämpa GRI G4 fram till 30 juni 2018 därefter gäller GRI Standards.

GRI har publicerat förslag till ändringar i GRI 303 Water, deras upplysningsstandard om företags påverkan på vatten. De föreslagna ändringarna ämnar förbättra kvalitén och användningen av den rapporterade informationen. Ändringen kommer att göra den enklare för det rapporterande företaget att vara transparentare avseende sin påverkan och hjälpa dem att tillhandahålla jämförbara data.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

GRI

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14