ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


Global Reporting Initiative (GRI) har släppt sin rapport över framtida trender i hållbarhetsredovisning

2017-02-02

Rapporten har som mål att erbjuda riktlinjer och råd beträffande risker och möjligheter inom hållbarhetsredovisning och hur dessa kan komma att utvecklas i framtiden.

Den 30-sidiga rapporten som är framtagen tillsammans med en rad experter och tretton företag i olika branscher är fokuserad på de fyra kärnområdena; klimatförändring, mänskliga rättigheter, förmögenhetsfördelning samt data och teknologi. I bland slutsatserna och tankarna återfinns vikten av långsiktiga mål och uppfyllandet av dessa så väl som idén av att utmaningar även presenterar möjligheter. Hela rapporten går att läsa på organisationens hemsida.

För att ta del av ​rapporten i sin helhet, se nedanstående länk:
GRI 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Consultant, mobil: +46 70 769 26 96