ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


EU-kommissionen lämnar lagstiftningsförslag för hållbar finansiering

2018-05-24

I januari 2018 offentliggjorde "High-Level Expert Group on Sustainable Finance" (HLEG), som inrättats av EU-kommissionen, sin slutrapport med strategiska rekommendationer för ett finansiellt system som ​ska stödja hållbara investeringar. EU-kommissionen ​agerade på rekommendationerna genom att publicera en handlingsplan för hållbar finansiering i mars 2018 och har nu följt upp arbetet genom att publicera ett lagstiftningsförslag som syftar till att identifiera vilka investeringar som faktiskt är hållbara.

Huvuddragen i de föreslagna åtgärderna syftar till att ge:

  • ett enhetligt klassificeringssystem inom EU som fastställer harmoniserade kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar;
  • konsistens och klarhet i hur institutionella investerare ska ​förhålla sig till faktorer inom miljö-, sociala förhållanden och ​bolagsstyrning (ESG) i sin investeringsbeslutsprocess;
  • riktmärken som återspeglar företagens koldioxidavtryck och ger investerare mer information ​angående en investeringsportföljs koldioxidavtryck; och
  • bättre rådgivning till klienter om hållbarhet.

Förslaget påverkar inte den finansiella rapporteringen utan syftar till att skapa en ram som kan användas för att bedöma huruvida de finansiella och icke-finansiella rapporteringskraven, för EU-företag, uppfyller sina mål.

Läs nyheten i sin helhet på EU-kommissionens hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25