ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


ESMA publicerar fokusområden för tillsynen över börsbolagens finansiella rapporter

2018-10-27

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har pekat ut områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsbolagens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2018.

Områdena som omfattas har gemensamt valts ut av ESMA och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna. Följande områden har prioriterats:

  • Specifika frågor som gäller tillämpningen av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.
  • Specifika frågor som gäller tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument.
  • Upplysningar om förväntad påverkan av tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal.

Utöver fokusområdena ovan vill ESMA även uppmärksamma emittenter på följande områden:

  • Upplysningar om icke-finansiell information, med särskilt fokus på bland annat miljöfrågor och frågor som relaterar till klimatförändringar.
  • Specifika frågor som gäller ESMA:s riktlinjer för alternativa nyckeltal.

Slutligen poängterar ESMA även vikten av att emittenter lämnar upplysningar om den påverkan som Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, förväntas ha på deras verksamhet.

Läs nyheten i sin helhet på ESMA:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25