ÄmnesområdenKontakt

Patrik Richter  Patrik Richter

  Senior Adviser

  patrik.richter@kanton.se
  Mobil: +46 70 773 71 18


COSO och WBCSD tar fram riktlinjer för ESG-relaterade risker

2018-01-23

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) vars uppdrag är att vägleda företag i arbetet med riskhantering, intern styrning och kontroll för att förbättra resultat och styrning samt minska antalet interna bedrägerier har tillsammans med WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) publicerat ett utkast till en sammanfattning av den nya, avancerade vägledningen för att tillämpa ERM (Enterprise Risk Management) för ESG-relaterade risker.

Riktlinjerna är avsedda att stödja organisationer för att påskynda integrationen av ESG-relaterade risker och möjligheter och hjälpa dem att få en bättre förståelse för sina fulla riskprofiler. Den är designat som ett tillägg till COSO:s uppdaterade (Enterprise Risk Management (ERM) ramverk.

Ett utkast av de fullständiga riktlinjerna kommer att släppas 6 februari vid GreenBiz 2018.

​För att ta del av nyheten i sin helhet se länkarna nedan:
COSO
WBCSD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25