ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​Consultant
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


GRI:s egna årsredovisning och deras utmaningar

2018-05-18

Global Reporting Initiative (GRI) har publicerat sin ​årsredovsing ”engaging our stakeholders to produce the materiality assessment”. För att visa på transparens och öppenhet har de även publicerat en artikel som delar den process som organisationen genomgick när den egna hållbarhetsrapporten upprättades, utmaningarna de stötte på under vägen och de lösningar som hittades.

Artikeln finns tillgänglig på GRI:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, Direkt +46 70 769 ​01 25