ÄmnesområdenKontakt

Stefan Pedersen   Stefan Pedersen
   ​​Manager
    
   stefan.pedersen@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 26 96 


Uppdaterad standard - GRI 303: Water and Effluents 2018

2018-09-01

Global Reporting Initiative (GRI) har gjort en revidering av GRI 303: Water 2016. Den nya standarden GRI 303: Water and Effluents 2018 ersätter 2016 års version och ska tillämpas för rapporter som publiceras efter den 1 januari 2021. GRI uppmuntrar dock tidigare tillämpning.

Den slutliga standarden representerar best practice för vattenförvaltning. Den innehåller nya eller förbättrade upplysningar om rapportering av vattendragning, vattenförbrukning, vattenavlopp, påverkan i områden med brist på vatten och påverkan i leverantörskedjan.

Organisationer som rapporterar på GRI 303 för första gången rekommenderas att använda GRI 303: Water and Effluents 2018. Befintliga användare av GRI 303: Water 2016 rekommenderas att påbörja övergången till GRI 303: Water and Effluents 2018 så snart som möjligt. GRI 303: Water 2016 kan användas i rapporter publicerade innan 31 december 2020.

Läs mer om uppdateringen på GRI:s hemsida och ladda ned den uppdaterade standarden här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25