ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Riksbankens företagsundersökning konstaterar högkonjunktur med tecken på avmattning

2018-12-05

Riksbanken konstaterar att det råder högkonjunktur med tecken på avmattning inom det svenska näringslivet i sin senaste företagsundersökning.

De svenska storföretag som deltog i Riksbankens företagsundersökning anser att konjunkturläget inom svenskt näringsliv fortfarande överlag är gott med en stabil inhemsk efterfrågan. Många företag uttrycker dock en oro om framtiden, vilket grundar sig i det högre ränteläget och osäkerhet på bostadsmarknaden vilket kan komma att påverka hushållens konsumtion.

Det har även noterats ett något dämpat exportorderläge de senaste månaderna, vilket kan vara ett tecken på att efterfrågan är på väg att sjunka. Inom den närmaste tiden ser företagen emellertid inga större förändringar i konjunkturen.

Varje år publicerar Riksbanken tre företagsundersökningar, i undersökningarna intervjuas de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 39 företag med totalt cirka 247 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 25 oktober och 9 november och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Läs nyheten i sin helhet på Riksbankens hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20