Ämnesområden



Kontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Nya rapporter från FRC - granskar IFRS 9 och IFRS 15:s påverkan

2018-11-05

Financial Reporting Council (FRC) har publicerat två rapporter i syfte att hjälpa företag att förbättra sin rapportering i samband med de nya rapporteringsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

FRC:s granskning identifierade ett antal områden där rapporteringen kan förbättras, särskilt med avseende på förklaringar om effekterna av införandet av IFRS 15.

IFRS 9 kommer främst att påverka banker och andra företag vars affärsmodell kännetecknas av stora mängder finansiella instrument men standarden gäller för samtliga företag som tillämpar IFRS. FRC:s granskning fokuserade på huruvida det fanns tillräckligt med upplysningar gällande övergången till IFRS 9 det första övergångsåret.

Läs nyheten i sin helhet på FRC:s hemsida

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20