ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Ny FAQ från FAR om hållbarhetsrapportering

2018-12-18

En specialistgrupp på FAR har tagit fram en ny FAQ för hållbarhetsrapportering i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL). Utgångspunkten för den nya FAQ:n är frågor som uppstått vid implementering av hållbarhetsredovisningar och utgör FAR:s egna tolkningar av reglerna.

Den nya FAQ:n ska ses som ett komplement till den FAQ som togs fram 2016 och dokumenten ska läsas tillsammans.

Från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 måste alla större företag hållbarhetsrapportera i Sverige.

Läs nyheten i sin helhet på FAR:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20