ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IFRS-stiftelsen publicerar fallstudie: Better Communication in Financial Reporting- Making disclosures more meaningful

2017-10-05

Rapporten innehåller sex fallstudier från olika branscher. Syftet är att illustrera hur förbättringar kan göras och inspirera andra företag att initiera egna förbättringsprojekt.

Better Communication in Financial Reporting- Making disclosures more meaningful presenterar förbättringar och exempel på hur företagen har arbetat för att förbättra noterna i sina finansiella rapporter. Genom att identifiera vilken information som är relevant, prioritera och presentera informationen på ett tydligt och enkelt sätt har företagen gjort sina bokslut enklare för investerare att läsa och förstå. Genom användningen av exempel som presenteras visar rapporten att relativt små förändringar kan förbättra kvaliteten på den finansiella information som företagen tillhandahåller.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
IFRS

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, Consultant, Direkt +46 70 769 01 25