ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Ny standard för försäkringsavtal träder ikraft 1 januari 2021

2017-05-18

I maj publicerade IASB den slutgiltiga versionen av den nya standarden för redovisning av försäkringsavtal IFRS 17 Försäkringsavtal. IFRS 17 kommer att ersätta IFRS 4 Försäkringsavtal som publicerades 2004.

De problem som kan uppstå vid tillämpningen av IFRS 4 som IASB har identifierat hoppas de kunna lösa med IFRS 17. De identifierade problemen berör framförallt transparens, värderingsfrågor, jämförelse mellan olika typer av företag och försäkringar samt hur dessa faktorer återspeglas i företagens rapporter över finansiell ställning och resultat.

IFRS 17 träder ikraft den 1 januari 2021. Företag kan välja att tillämpa standarden tidigare om företaget sen tidigare tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
IFRS

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Pedersen, Consultant, mobil: +46 70 769 26 96