ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IASB utfärdar tolkning av IAS 12 Inkomstskatter

2017-06-07

IASB har släppt IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments för att specificera de osäkerheter som finns vid redovisningen av inkomstskatter.

Bland annat lyfter IFRIC 23 frågor om hur skattelagstiftning ska tillämpas vid särskilda transaktioner eller omständigheter, samt huruvida en skattemyndighet skulle acceptera ett företags skattebehandling. IAS 12 Inkomstskatter specificerar hur aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas, men inte hur tänkta effekter på grund av osäkerheter ska redovisas. Detta tas bland annat upp i IFRIC 23.

IFRIC 23 kommer att träda ikraft 1 januari 2019.

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
IFRS

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14