ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IASB publicerar förslag till ändringar i IAS 1 och IAS 8

2017-09-14

IASB (International Accounting Standards Board) har publicerat ett förslag, ”Definition of Material”, som föreslår ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel för att klargöra definitionen av väsentlighet och för att bättre harmonisera mot definitionen som används i Conceptual Framework och i IFRS-standarderna.

Förslaget är en del i IASB:s arbete ”Disclosure Initaitve” som arbetar med att underlätta tillämpningen av IFRS-standarderna och med att ta fram utbildningsmaterial. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

IASB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14