ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IASB publicerar förslag till ändring i IAS 8

2017-09-12

IASB (International Accounting Standards Board) har publicerat ett förslag på mindre ändringar i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Syftet med de föreslagna ändringarna är att hjälpa företagen att skilja mellan redovisningsprincip och uppskattningar och bedömningar i redovisningen. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

IFRS

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14