ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IASB har publicerat förändringar av redaktionell karaktär

2018-12-12

International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat sina första förändringar av redaktionell karaktär för 2018. Förändringarna påverkar inte innebörden eller tillämpningen av en standard, utan reviderar mindre felaktigheter och grammatiska fel.

Följande standarder påverkas:

  • IFRS 16, Leasingavtal
  • IFRS 2, Aktierelaterade ersättningar
  • IFRS 9, Finansiella instrument 
  • IFRS 13, Värdering till verkligt värde
  • IFRS Practice Statement 2Göra väsentlighetsbedömning
  • IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas

Läs mer på IASB:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louise Siljeholm, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​03 20