ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


IASB förtydligar definitionen av ”väsentlighet”

2018-10-31

International Accounting Standards Board (ISAB) har gjort ändringar i hur ordet väsentlighet (”material”) ska definieras. Förändringarna börjar gälla från 1 januari 2020. Tidigare tillämpning är tillåten.

Definitionen av väsentlighet är ett viktigt redovisningskoncept i IFRS Standards och hjälper företag att avgöra om informationen är så väsentlig att den ska ingå i den finansiella rapporteringen.

Den reviderade definitionen av väsentlighet kommer uppdateras både i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

Läs nyheten i sin helhet på IFRS:s hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ronja Widing, ​Consultant, +46 (0)70 769 ​01 25