ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Finansinspektionen lägger fram förslag till ny ordning för redovisningstillsyn

2017-06-29

Finansinspektionen har lagt fram förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn. Promemorian som lämnats till regeringen innehåller bland annat förslag om självreglering samt att övervakningen av börsnoterade bolags finansiella information ska utföras av ett privat organ. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:
Finansinspektionen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14