ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


Förslag till ändringar i RFR 1 och RFR 2

2017-09-01

Rådet för finansiell rapportering har bjudit in till kommentar till föreslagna ändringar i RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Grunden till förslaget till ändringar föranleds av ändringar och tolkningsmeddelande från IFRS avseende ändringar ibland annat:

  • Ändringar i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
  • Ändringar i IFRS 4 Försäkringsavtal (ändringarna gäller tillämpningen av IFRS 9 Finansiella instrument tillsammans med IFRS 4 Försäkringsavtal
  • Ändringar i IAS 40 Förvaltningsfastigheter
  • IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advanced Considerations
  • Förbättringsprojektet 2014–2016
För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk:

Rådet för finansiell rapportering

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14