ÄmnesområdenKontakt

pierre_kontaktruta   Pierre Doverklint
   ​Manager
    
   pierre.doverklint@kanton.se
   Mobil: +46 70 769 91 14


ESMA uppdaterar sitt Q&A för Alternativa nyckeltal

2017-07-12
ESMA (The European Securities and Markets Authority) har uppdaterat sitt Q&A för Alternativa nyckeltal med fyra nya frågor gällande implementeringen av Alternativa nyckeltal för noterade bolag. De nya frågorna behandlar bland annat definitionen av Alternativa nyckeltal i samband med delårsrapportering och hur Alternativa nyckeltal presenteras i jämförelse med nyckeltal i enlighet med IFRS i sammanhang utanför finansiella rapporter. 

För att ta del av nyheten i sin helhet, se nedanstående länk: 

ESMA

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annika Fjellander, Manager, Direkt +46 70 769 47 14